1 Joukkueen kilpailuaika

Järjestäjä on varaa joukkueelle kilpailuajan. Kilpailuajan muuttaminen ylivoimaisen esteen perusteella on mahdollista sopimalla siitä hyvissä ajoin kisatoimiston kanssa.

2 Pelastusliivit

Jokainen meloja on velvollinen käyttämään kilpailusuorituksen aikana kellunta- tai pelastusliiviä.

3 Joukkue

Yritys- tai yhteisösarjaan osallistuvan joukkueen enimmäishenkilömäärä 18 henkilöä. Joukkueen minimihenkilömäärä on 12 henkilöä. Melojista kuuden tulee olla naisia ja kuuden miehiä.

4 Osallistumisoikeus

Kaikki kilpailuun ilmoittautuneet joukkueet kilpailevat kokonaiskilpailun voitosta.  Kokonaiskilpailun alasarjat ovat yrityssarja ja yhteistösarja.  Alasarjoille ei järjestetä erillistä kilpailua,

Yrityssarjaan voivat osallistua yritysten tai muiden kaupallisia palveluja tuottavien yhteisöjen henkilökunnasta, näiden asiakkaista, yhteistyökumppaneista tai jäsenistä muodostetut joukkueet. Ns. koottuja joukkueita emme hyväksy ja tarvittaessa melojan suhde joukkueeseen tulee kyetä selvittämään.

Yhteisösarjaan voivat osallistua yhteisöjen joukkueet samoin kuin vapaamuotoiset "kaveriporukat". Tällaisen joukkueen nimenä ei saa olla yrityksen tai tuotteen nimi.

5 Veneet ja varusteet

Melontatapahtuma järjestetään järjestäjien lohikäärmeveneillä ja niihin kuuluvilla varusteilla.

6 Kilpailumatka

Karsintakilpailu:
Sarjojen joukkueiden karsinta loppukilpailuun tapahtuu 300 metrin matkalla Rajasaaren ja Rajasaarenpenkereen välisessä salmessa.  Joukkueet melovat ensin aikakarsinnan, minkä jälkeen kilpailu jatkuu erävaiheen lähdöillä.

Loppukilpailumatkan pituus on kaikissa sarjoissa 300 metriä.

7 Ajanotto

Järjestäjien ajanotto on virallinen eikä sitä vastaan voida tehdä protestia. Kaikki joukkueiden omat "kellotukset" ovat pätemättömiä eivätkä vaikuta tulosluetteloon tai oikeuta joukkuetta tekemään protestia.

8 Tulospalvelu

Kilpailun kuluessa tulokset ovat nähtävissä infopisteen edustalla sijaitsevalla tulostaululla ja viimeistään melontaa seuraavana päivänä internetissä.

9 Melonta-asento

Melonta-asento on istuma-asento, siten että melojien molempien jalkojen tulee olla istuimen etupuolella ja pakarat kiinni istuinpinnassa. Perämiehen melonta-asento on seisoma-asento.

10 Perämies

Perämies on joukkueen vesillä ollessa aluksen päällikkö. Perämiehen on seistävä takatuhdolla selkä ojennettuna suoraksi ja kasvot menosuuntaan. Istuvan tai kyykistelevän perämiehen joukkue hylätään tai lähtölupa voidaan perua. Kysymyksessä on muiden joukkueiden turvallisuus.

11 Liput

Joukkueiden ja näiden huutosakkien toivotaan käyttävän mahdollisimman näkyvästi lippuja ja viirejä. Veneisiin voidaan kilpailun ajaksi kiinnittää mainosmääräyksiä noudattaen joukkueen viiri tai lippu. Venekunta, joka yrittää käyttää lippua epäurheilijamaisella tavalla kilpailusuorituksensa parantamiseen hylätään.

12 Melontarata

Melonnan lähtö tapahtuu kahden valkoisen lipun välistä . Melonnan maali sijaitsee Rajasaaren sillan kupeessa Melontakeskuksen edustalla ja on merkitty kahdella punaisella maalilipulla. Maalikameraa varten on merkitty maihin virallinen maalilinja.

Matkan varrella jokainen joukkue meloo pitkin omaa rataansa (ei merkittyä rataa).

13 Ratanumerointi

Melontaratojen numerointi alkaa lähtölinjasta katsoen vasemmalta, siten että vene numero 1 käyttää eniten melontasuuntaan olevaa vasemman puoleista rataa. Muut veneet sijoittuvat näistä oikealle.

14 Ratarikko

Joukkueen perämies on vastuussa joukkueensa pysymisestä melonnan aikana omalla radallaan. Mikäli vene on ajautumassa toisen joukkueen kanssa törmäyskurssille, huutaa perämies joukkueelleen komennon "STOP" ja melojat painavat melansa veteen ja pysäyttävät jarruttamalla veneen kulun. Joukkue, joka ajautuu vieraalle melontaradalle voidaan hylätä ja perämies syöttää lohikäärmeille.

Jokainen joukkue on velvollinen välttämään kaikin tavoin kolarointia muiden joukkueiden kanssa, erityisesti sillan tuntumassa.

15 Karsinnat

Joukkueet melovat yksitellen ns. aika-ajon, minkä jälkeen suoritetaan erävaiheen valintatoimet. 

16 Tulosluettelo

Kilpailussa kaikki joukkueet kilpailevat kilpailun kokonaisvoitosta, mutta eri sarjoihin ilmoittautuneet  joukkueet sijoitetaan aikojen perusteella sarjakohtaiseen tulosluetteloon.  Lopullinen paremmusjärjestys kokonaiskilpailussa on finaaliin selvinneiden joukkueiden paremmuusjärjestys.

17 Ulkopuolinen apu

Joukkue ei saa ottaa kilpailusuorituksen tai sitä edeltävän siirtymätaipaleen aikana ulkopuolista apua.  Kaikkien lähtöön osallistuvien melojien tulee olla veneessä koko lähtöön vievän siirtymätaipaleen ajan.

18 Tekniset apuvälineet

Joukkue ei saa käyttää sellaisia teknisiä apuvälineitä, jotka antaisivat sille kohtuutonta etua muihin joukkueisiin nähden, esim. perämoottoria.  Sen sijaan joukkueet saavat käyttää kilpailusuorituksen ajan sähköisiä pumppujärjestelmiä veden poistamiseksi veneestä.